ពត៌មានពីភាពយន្ត

Deadpool 2

Wade Wilson is back as the violent and vulgar anti-superhero Deadpool. As he goes on with his life fighting bad guys, he is suddenly visited by Cable who comes from the future. Cable is on a mission to kill a boy with special fire based powers. Witnessing Cable`s sinister intentions, Deadpool tries to protect the boy which leads him to getting beaten to a pulp, but that does not stop Deadpool as he returns and forms a team of superheroes called X-Force to go up against the super soldier.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 17 May 2018
Genre: Action / Adventure / Comedy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Leslie Uggams
Director: David Leitch
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត