ពត៌មានពីភាពយន្ត

Alita: Battle Angel

After being saved from the scrapyard of Iron City and brought to a clinic by a compassionate cyber-doctor, Alita wakes up there with no recollection of who she is or of her past. The futuristic cyborg searches for the truth about her mysterious past, aided by her street-smart new friend, Hugo. Possessing extraordinary fighting abilities, she uses them to battle deadly forces as she uncovers the truth.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 21 Feb 2019
Genre: Science Fiction
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley, Keean Johnson
Director: Robert Rodriguez
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត