ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Secret Life Of Pets 2

This movie is a sequel to the animated film "The Secret Life of Pets" that was released in 2016. It will continue the story of Max the dog and his other animal friends.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 7 Jun 2019
Genre: Animation / Comedy
Running Time: NA
Distributor: Sabay MVP
Cast: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell
Director: Chris Renaud
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត