ពត៌មានពីភាពយន្ត

Captive State

The movie takes a look at a Chicago neighborhood nearly a decade after an occupation by an extra-terrestrial force. It explores the lives of the collaborators and the dissidents, from both sides of the conflict.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 1 May 2019
Genre: Science Fiction / Thriller
Running Time: 109 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders
Director: Rupert Wyatt
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត