ពត៌មានពីភាពយន្ត

Nocturnal Animals

Using a story within a story concept, the movie follows art gallery owner Susan, who receives a book manuscript from her ex-husband, whom she left 20 years ago. The story in the violent thriller, which she interprets as a threat from her husband against her, reminds Susan of her marriage and dark truths about herself.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 23 Nov 2016
Genre: Drama / Thriller
Running Time: 118 Minutes
Distributor: NA
Cast: Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher, Armie Hammer, Laura Linney
Director: Tom Ford
Format: 2D


[More]

មតិអំពីភាពយន្ត
អ្នកសរសេរ: Cinnamon Lion

ពន្ទុរបស់អ្នកសរសេរ:
ពត៌មានទាំងស្រុង:
តារាសម្តែង:
សាច់រឿង:
បច្ចេកទេសរូបភាពពិសេស:
Cinematography:

ចុចមើលប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត: “A Single Man”

The Good, the Bad and the Hidden Threat:

• A story within a story which was delivered stylishly but also full of thrills.

• Directed by fashion designer Tom Ford, the film is pure perfection, blending two rather incongruous styles within one feature-length film.

• With their superb performances, A-listers Amy Adams and Jake Gyllenhaal prove that both of them are worthy of their reputations as great actors.

Trivia:

• The film is based on the book "Tony and Susan". In the book, Tony writes a novel which is titled "Nocturnal Animals", so the writer decided to choose that title for the movie instead.


Cinema Online, 02 December 2016
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត