ពត៌មានពីភាពយន្ត

School Tales

The members of a school`s marching band are having their final rehearsal at school ground, and because their practice ends late, they decide to spend the night there. A gang of mischievous students gathers together for a ghost story session, and tells real spooky tales regarding their school that have been passed down through generations. After the story-telling session, several students decide to have a courage test to find out whether the urban legends are real. However, when the group of students returns, some of them are missing.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 26 Jan 2017
Genre: Horror
Running Time: 98 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Sedthawut Anusit, Ranida Techasit, Ekkawat Ekatchariya, Teetatch Ratanasritai
Director: Pass Patthanakumjon
Format: 2D


[More] [Trailers]

មតិអំពីភាពយន្ត
អ្នកសរសេរ: Cinnamon Lion

ពន្ទុរបស់អ្នកសរសេរ:
ពត៌មានទាំងស្រុង:
តារាសម្តែង:
សាច់រឿង:
បច្ចេកទេសរូបភាពពិសេស:
Cinematography:

ចុចមើលប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត: “Ghost Coins”

The Good, the Bad and the Horror Tales:

• The movie starts off very cliched, like something out of classic "Goosebumps" or "Eerie Indiana" story.

• But the film does have a refreshing twist to it as it uses traditional animation in the early parts of the story, and some of the animations are interestingly scarier than most of the live-action scares.

• Nevertheless, the film is more than just a typical school horror flick; it doesn't scare for the sake of scaring, but more to serve as moral lessons.

• In terms of acting, most of the cast are quite stiff and expressionless but since most of them are newbies, it is quite forgivable, as the story itself makes up for the not-so-great acting.

Trivia:

Nattapong Chartpong makes a cameo appearance in the movie.


Cinema Online, 24 January 2017
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត