ពត៌មានពីភាពយន្ត

Jailbreak (CIFF)

មន្ត្រីប៉ូលីសអន្តរជាតិពីប្រទេសបារាំង លោកអធិការ លី ត្រូវបានជ្រើសតាំងអោយបំពេញភារកិច្ចការពារ ផ្លេប៊យ (Playboy) ដែលជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកមេដឹកនាំក្រុមពាល "ក្រុមមេអំបៅ" ដែលឈរពីក្រោយខ្នងការរកស៊ីខុសច្បាប់ជាច្រើន ទៅកាន់គុកព្រៃខ្លា ក្រោមការសហការជាមួយក្រុមប៉ូលីសពិសេសដៃគូនៅប្រទេសកម្ពុជា ដូចជា តារា សុជាតិ និងថារ័តុ្ន ដើម្បីអមដំណើរ។ ក្រោយពីអ្នកទោសក្នុងគុកក្រោកឡើងប្រឆាំង ហើយធ្វើឱ្យក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបំពេញបេសកកម្មជាប់ក្នុងគុកនោះជាមួយនឹង ផ្លេប៊យ (Playboy)។ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ទៅលើប៉ូលីសទាំងអស់ ដែលចូលគុកព្រៃខ្លា? តើវាសនា ផ្លេប៊យ (Playboy) នឹងទៅជាយ៉ាងណា នៅពេលគ្រប់ត្រូវគេកំពុងតាមសម្លាប់គេបែបនេះ? តើពួកគេអាចគេចផុត ឬក៏ត្រូវស្លាប់? ការពិតនឹងបើកកកាយនៅ ខែមករា ឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះ!

ភាសា: ភាសាខ្មែរ
អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
ចាត់ជាក្រុម: NC15
ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង: 4 មីនា 2017 (4 Mar 2017)
ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
រយៈពេល: 100 នាទី
អ្នកចែកចាយ: Film Festival Organizer
តួសម្តែង: Jean-Paul Ly, Dara Our, Savin Phillip, Céline Tran, Tharoth Sam, Sisowath Siriwudd
អ្នកដឹកនាំរឿង: Jimmy Henderson
របៀប/ទម្រង់: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
អ្នកសរសេរ: Florey DM

ពន្ទុរបស់អ្នកសរសេរ:
ពត៌មានទាំងស្រុង:
តារាសម្តែង:
សាច់រឿង:
បច្ចេកទេសរូបភាពពិសេស:
Cinematography:

ចុចមើលប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត: "Hanuman", "The Raid", "Ong Bak"

The Good, the Bad and the Prison Escape:

With a name like "Jailbreak", action scenes are imminent in this latest offering from Cambodian-based Italian director Jimmy Henderson. While action-packed, the pacing of the movie is not rushed. It opens with mellow steps, easing fans into the storyline, giving them a breather before the action sequences finally kick in.

In the beginning, we see action star Jean-Paul Ly being introduced as Inspector Ly to the team, we see the tension building up between the new face and the rest of the team. There's especially friction between the inspector and Dara Our's and Tharoth Sam's police characters. Once the action kicks in about half an hour into the movie, this trio will be the main characters that will take fans on an exhilarating ride of endless action.

The storyline is simple enough to follow. An elite team of police is tasked with escorting Playboy (Savin Phillip), the legendary "leader" of the Butterfly Gang, to a high security prison, Prey Klaa. What was supposed to be a simple mission, however, turned deadly when the real leader of the Butterfly Gang puts a hit on Playboy, causing a riot in the prison as the hired hitman, Bolo (Sisowath Siriwudd), carries out his lethal task.

Once the riot breaks out, this is where the three really get to shine. Ly mesmerises with his sharp movements, easily showing to the audiences the reason why he's been hired for various Hollywood productions, including "Marvel's Doctor Strange", "Lucy" and "Now You See Me 2". Dara Our too puts his Bokator skills on full display, as he kicks and punches his way out of the deadly riot. Tharoth Sam doesn't lose out to the boys, the MMA fighter is the embodiment of female empowerment as she fights her way through and even squares off against the skilled leader of the Butterfly Gang (played by Vietnamese French actress Celine Tran).

Apart from skilled fighters, which include the Bokator stunt team, pulling out all the stops for the action-packed scenes, another thing that really makes the action movie worth a watch is the cinematography. Compared to the simpler movements of other locally made movies, the camera movements in "Jailbreak" have more variety and range. The fight scenes especially benefit from the camera movements. Audiences will feel like they are part of the scenes themselves, instead of merely being a viewer from the outside looking in.

The polished look of the movie also helps audiences to be more immersed. Compared to other local productions, the movie is a rung higher in terms of audio and visual aesthetics as it has had proper sound mixing and colour grading done. It is evident in how the punching sound effects sound more realistic and not cartoonish, in how the colours in the scenes differ based on the tone of the story.

Fans of action movies will definitely not be left wanting as they exit the halls but non-action fans shouldn't sit this one out either, as the movie is still a treat thanks to its high quality aesthetics and the comedic performances, which blend into the storyline without taking away from the thrilling action sequences.

Cinema Online, 31 January 2017
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត