19 តុលា 2018
13 ធ្នូ 2018
27 កក្កដា 2018
21 វិច្ឆិកា 2018
28 មិថុនា 2018
 • Sicario: Day Of The Soldado (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Benicio del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Jeffrey Donovan
  Sicario: Day Of The Soldado
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: R18
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • សស្រ្តា 9 (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Kanokchat Manyaton, Savitree Suttichanond, Vorarit Fuangarome
  សស្រ្តា 9
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • បាតដៃខ្មៅ (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Je Leng, Sai, Sopheak Manuth, Chen Trophy
  បាតដៃខ្មៅ
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Animal World (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Li Yifeng, Dongyu Zhou, Michael Douglas
  Animal World
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
29 មិថុនា 2018
 • Patrick (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: Beattie Edmondson, Gemma Jones, Cherie Lunghi, Peter Davidson
  Patrick
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 កក្កដា 2018
5 កក្កដា 2018
 • Ant-Man And The Wasp (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / វីរជន
  តារាសម្តែង: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena
  Ant-Man And The Wasp
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / វីរជន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Just A Breath Away (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin
  Just A Breath Away
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 កក្កដា 2018
13 កក្កដា 2018
 • Skyscraper (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller, Pablo Schreiber, Byron Mann
  Skyscraper
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
19 កក្កដា 2018
 • The Equalizer 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Denzel Washington, Ashton Sanders, Denzel Washington
  The Equalizer 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Buyer Beware (ភាសាចិនកាតាំង, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Carlos Chan, Bryant Mak, Carmen Soup
  Buyer Beware
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកាតាំង
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 កក្កដា 2018
 • Mamma Mia: Here We Go Again (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Meryl Streep, Lily James, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Jeremy Irvine, Colin Firth, Julie Walters, Cher
  Mamma Mia: Here We Go Again
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
26 កក្កដា 2018
 • Higher Power (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Ron Eldard, Jade Tailor, Austin Stowell
  Higher Power
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 កក្កដា 2018
2 សីហា 2018
 • The Darkest Minds (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Patrick Gibson
  The Darkest Minds
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Disney's Christopher Robin (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss
  Disney's Christopher Robin
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 សីហា 2018
 • Scarface (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  Scarface
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Meg (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Jason Statham, Jessica McNamee, Li Bingbing
  The Meg
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
16 សីហា 2018
 • Maquia: When The Promised Flower Blooms (Japanese, ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Manaka Iwami, Miyu Irino, Ai Kayano, Yuki Kaji
  Maquia: When The Promised Flower Blooms
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 សីហា 2018
  ភាសា: Japanese
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Alpha (3D) (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Jens Hultén
  Alpha (3D)
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
17 សីហា 2018
 • Crazy Rich Asians (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Michelle Yeoh
  Crazy Rich Asians
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 សីហា 2018
24 សីហា 2018
 • Searching (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La
  Searching
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 សីហា 2018
 • Slender Man (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso
  Slender Man
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 កញ្ញា 2018
 • The Nun (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Charlotte Hope
  The Nun
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
13 កញ្ញា 2018
 • The Predator (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Jacob Tremblay, Thomas Jane
  The Predator
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 កញ្ញា 2018
 • Khun Pan 2 (ភាសាខ្មែរ, Thai)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Ananda Everingham, Wanchana Sawatdee, Arak Amornsupasiri, Arpa Pawilai
  Khun Pan 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: Thai
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 កញ្ញា 2018
 • The House With A Clock In Its Walls (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro, Colleen Camp
  The House With A Clock In Its Walls
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 កញ្ញា 2018
 • Smallfoot (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)

  តារាសម្តែង: Channing Tatum, James Corden, Zendaya
  Smallfoot
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង:
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Night School (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Taran Killam
  Night School
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 តុលា 2018
 • Venom (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott
  Venom
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
5 តុលា 2018
 • A Star Is Born (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott
  A Star Is Born
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 តុលា 2018
11 តុលា 2018
 • Bad Times At The El Royale (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth
  Bad Times At The El Royale
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 តុលា 2018
 • Goosebumps: Horrorland (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: NA
  Goosebumps: Horrorland
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 តុលា 2018
 • Halloween (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak
  Halloween
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Mowgli (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Rohan Chand, Andy Serkis, Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Tom Hollander, Cate Blanchett, Naomie Harris, Matthew Rhys, Freida Pinto, Jack Reynor, Peter Mullan, Eddie Marsan
  Mowgli
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 តុលា 2018
 • Overlord (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jovan Adepo, Jacob Anderson, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker
  Overlord
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 តុលា 2018
1 វិច្ឆិកា 2018
 • Bohemian Rhapsody (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Rami Malek, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton
  Bohemian Rhapsody
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 វិច្ឆិកា 2018
9 វិច្ឆិកា 2018
 • The Girl In The Spider's Web (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Claes Bang
  The Girl In The Spider's Web
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 វិច្ឆិកា 2018
 • Widows (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Viola Davis, Cynthia Erivo, André Holland, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Carrie Coon
  Widows
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
16 វិច្ឆិកា 2018
21 វិច្ឆិកា 2018
 • Creed 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  តារាសម្តែង: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren
  Creed 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Robin Hood (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Taron Egerton, Eve Hewson, Jamie Dornan, Jamie Foxx
  Robin Hood
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 វិច្ឆិកា 2018
 • Colourful (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  Colourful
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Escape Room (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Logan Miller, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Tyler Labine
  Escape Room
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 ធ្នូ 2018
14 ធ្នូ 2018
20 ធ្នូ 2018
 • Bumblebee (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker
  Bumblebee
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Alita: Battle Angel (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley, Keean Johnson
  Alita: Battle Angel
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
21 ធ្នូ 2018
 • Aquaman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe
  Aquaman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 ធ្នូ 2018
 • Holmes And Watson (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Will Ferrell, John C. Reilly, Lauren Lapkus, Rob Brydon
  Holmes And Watson
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ