21 វិច្ឆិកា 2019
16 សីហា 2019
25 ធ្នូ 2019
18 កក្កដា 2019
6 កញ្ញា 2019
20 មិថុនា 2019
 • Toy Story 4 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / គំនូរជីវចល / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Keegan-Michael Key, Maddie McGraw, Christina Hendricks, Jordan Peele, Keanu Reeves
  Toy Story 4
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / គំនូរជីវចល / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
21 មិថុនា 2019
27 មិថុនា 2019
 • Escape Plan: The Extractors (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King, Malese Jow, Max Zhang Jin
  Escape Plan: The Extractors
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: R18
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Hit-And-Run Squad (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Gong Hyo-Jin, Ryu Jun-Yeol, Cho Jung-Seok, Yum Jung-Ah
  Hit-And-Run Squad
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 មិថុនា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NC15
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 មិថុនា 2019
 • Annabelle Comes Home (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Patrick Wilson, Vera Farmiga
  Annabelle Comes Home
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
 • It Could Be Him (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Setthapong Phiangphor, Ruangrit Siripanich, Chonnipha Wisetsood
  It Could Be Him
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Curses (Thai, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: David Asavanond, Sonthaya Chitmanee, Chinawut Indracusin, Wanpiya Omsinnoppakul, Thana Chatborirak, Autrud Kongrasree
  Curses
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 កក្កដា 2019
 • ព្រលឹង (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)

  តារាសម្តែង: NA
  ព្រលឹង
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង:
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Yesterday (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas, Lamorne Morris
  Yesterday
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 កក្កដា 2019
6 កក្កដា 2019
8 កក្កដា 2019
11 កក្កដា 2019
 • Crawl (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon
  Crawl
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Molum Mania (ភាសាខ្មែរ, Thai)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Molum Mania
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: Thai
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 កក្កដា 2019
 • Dragon Ball Super: Broly (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Masako Nozawa, Ryo Horikawa, Ryusei Nakao, Bin Shimada
  Dragon Ball Super: Broly
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 កក្កដា 2019
 • Ma (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Octavia Spencer, Luke Evans, Juliette Lewis, Missi Pyle, Allison Janney
  Ma
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 កក្កដា 2019
 • Inseparable Bros (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)

  តារាសម្តែង: NA
  Inseparable Bros
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 កក្កដា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង:
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Lion King (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Donald Glover, Beyonce Knowles, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, John Oliver, John Kani, Seth Rogen, Billy Eichner
  The Lion King
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • ព្រឺ (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Meun Ek Sophearith, Vannak Bormey, Keo Vithyea, Sveng Socheata, Srey Yalang
  ព្រឺ
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NC15
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 កក្កដា 2019
 • 0.0MHz (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jung Eun-Ji, Lee Sung-Yeol, Choi Yoon-Young
  0.0MHz
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 កក្កដា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 កក្កដា 2019
 • Anna (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren
  Anna
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • កំហឹងខ្មោចCute (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង / រន្ធត់ / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  កំហឹងខ្មោចCute
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់ / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Dead Don't Die (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover
  The Dead Don't Die
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 សីហា 2019
 • Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren
  Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 សីហា 2019
 • Midsommar (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor
  Midsommar
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 សីហា 2019
 • Dora And The Lost City Of Gold (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Pena, Danny Trejo, Benicio del Toro
  Dora And The Lost City Of Gold
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
9 សីហា 2019
 • Once Upon A Time In Hollywood (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, James Marsden, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Damian Lewis
  Once Upon A Time In Hollywood
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 សីហា 2019
 • Quiet Comes The Dawn (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Aleksandra Drozdova, Kuzma Kotrelev, Oksana Akinshina, Aleksandr Molochnikov
  Quiet Comes The Dawn
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 សីហា 2019
16 សីហា 2019
 • Line Walker 2 (ភាសាចិនកាតាំង, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Louis Koo, Nick Cheung, Francis Ng
  Line Walker 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកាតាំង
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 សីហា 2019
 • The Divine Fury (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)
  ស្រមើស្រមៃ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Park Seo-Joon, Ahn Sung-Ki, Woo Do-Hwan
  The Divine Fury
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 សីហា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 សីហា 2019
 • Playmobil: The Movie (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Anya Taylor-Joy, Gabriel Bateman, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Meghan Trainor, Adam Lambert
  Playmobil: The Movie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 កញ្ញា 2019
 • It: Chapter Two (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean
  It: Chapter Two
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 កញ្ញា 2019
 • Abominable (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tsai Chin
  Abominable
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 កញ្ញា 2019
 • Ad Astra (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Brad Pitt, Ruth Negga, Jamie Kennedy, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones
  Ad Astra
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 តុលា 2019
 • Joker (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy
  Joker
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 តុលា 2019
 • Maleficent: Mistress Of Evil (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Angelina Jolie, Elle Fanning, Ed Skrein, Sam Riley, Harris Dickinson, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville, Chiwetel Ejiofor, Michelle Pfeiffer
  Maleficent: Mistress Of Evil
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Art Of Racing In The Rain (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Gary Cole, Kevin Costner
  The Art Of Racing In The Rain
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 តុលា 2019
 • Zombieland: Double Tap (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin
  Zombieland: Double Tap
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 តុលា 2019
 • The Addams Family (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler, Allison Janney
  The Addams Family
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 តុលា 2019
 • The Woman In The Window (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Brian Tyree Henry, Anthony Mackie
  The Woman In The Window
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 តុលា 2019
 • Black And Blue (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Naomie Harris, Tyrese Gibson, Reid Scott, Frank Grillo
  Black And Blue
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 វិច្ឆិកា 2019
 • Terminator: Dark Fate (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Diego Boneta
  Terminator: Dark Fate
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 វិច្ឆិកា 2019
 • Last Christmas (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh
  Last Christmas
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Ford v Ferrari (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas
  Ford v Ferrari
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 វិច្ឆិកា 2019
 • Charlie's Angels (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Djimon Hounsou
  Charlie's Angels
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 វិច្ឆិកា 2019
 • Frozen 2 (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad
  Frozen 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 ធ្នូ 2019
 • Jumanji 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Awkwafina, Danny DeVito
  Jumanji 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ធ្នូ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 ធ្នូ 2019
 • Star Wars: The Rise Of Skywalker (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson
  Star Wars: The Rise Of Skywalker
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 ធ្នូ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 ធ្នូ 2019
 • Spies In Disguise (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Karen Gillan, DJ Khaled
  Spies In Disguise
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 ធ្នូ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ