25 មករា 2018
18 មករា 2018
28 ធ្នូ 2017
23 វិច្ឆិកា 2017
24 វិច្ឆិកា 2017
 • Ajin: Demi-Human (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Takeru Sato, Gou Ayano, Tetsuji Tamayama, Yuu Shirota, Yudai Chiba, Rina Kawaei
  Ajin: Demi-Human
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 វិច្ឆិកា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
30 វិច្ឆិកា 2017
 • Beyond Skyline (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Frank Grillo, Bojana Novakovic, Iko Uwais, Callan Mulvey, Yayan Ruhian
  Beyond Skyline
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:30 វិច្ឆិកា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
1 ធ្នូ 2017
7 ធ្នូ 2017
11 ធ្នូ 2017
 • Love Rain (ភាសាខ្មែរ, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Sammy Cowell, Kitkong Khamkrith
  Love Rain
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 ធ្នូ 2017
21 ធ្នូ 2017
22 ធ្នូ 2017
 • The Thousand Faces Of Dunjia (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ស្រមើស្រមៃ / ក្បាច់គុណ
  តារាសម្តែង: Aarif Lee, Ni Ni, Dongyu Zhou, Da Peng
  The Thousand Faces Of Dunjia
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ស្រមើស្រមៃ / ក្បាច់គុណ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Ferdinand (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias
  Ferdinand
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
24 ធ្នូ 2017
28 ធ្នូ 2017
 • Pitch Perfect 3 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Elizabeth Banks
  Pitch Perfect 3
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Bleeding Steel (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Jackie Chan, Show Luo, Ouyang Nana, Tess Haubrich, Callan Mulvey
  Bleeding Steel
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Downsizing (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Neil Patrick Harris, Jason Sudeikis
  Downsizing
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 ធ្នូ 2017
 • Paddington 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / កំប្លែង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent, Hugh Grant
  Paddington 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / កំប្លែង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
1 មករា 2018
 • The Greatest Showman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Michelle Williams
  The Greatest Showman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 មករា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 មករា 2018
 • Nai Kaijeow Siew Torpedo (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kong Huayrai, Stephany Auernig, Singto Numchok, Ekkachai Srivichai
  Nai Kaijeow Siew Torpedo
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 មករា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 មករា 2018
11 មករា 2018
 • Along With The Gods (Korean, NA)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Ha Jung-woo, Cha Tae-Hyun, Ju Ji-Hoon, Lee Jung-Jae
  Along With The Gods
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 មករា 2018
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 មករា 2018
 • The Commuter (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill, Elizabeth McGovern
  The Commuter
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 មករា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 មករា 2018
18 មករា 2018
 • Proud Mary (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Taraji P. Henson, Billy Brown, Danny Glover, Neal McDonough
  Proud Mary
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 មករា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 មករា 2018
 • Horse Soldiers (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / សង្គ្រាម
  តារាសម្តែង: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Pena, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Elsa Pataky
  Horse Soldiers
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 មករា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / សង្គ្រាម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 មករា 2018
 • Maze Runner: The Death Cure (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Patricia Clarkson, Dexter Darden
  Maze Runner: The Death Cure
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 មករា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
26 មករា 2018
 • Midnight Sun (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle
  Midnight Sun
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 មករា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 កុម្ភះ 2018
 • Sodemacom Killer (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  Sodemacom Killer
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 កុម្ភះ 2018
 • Fifty Shades Freed (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Arielle Kebbel, Brant Daugherty, Luke Grimes
  Fifty Shades Freed
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 កុម្ភះ 2018
 • Peter Rabbit (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: James Corden, Margot Robbie, Rose Byrne, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Domhnall Gleeson, Steve Buscemi, Kevin Hart
  Peter Rabbit
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
15 កុម្ភះ 2018
 • Black Panther (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis
  Black Panther
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
16 កុម្ភះ 2018
22 កុម្ភះ 2018
 • Annihilation (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novotny, Oscar Isaac
  Annihilation
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 មីនា 2018
 • Red Sparrow (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Matthias Schoenaerts
  Red Sparrow
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 មីនា 2018
 • Death Wish (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris
  Death Wish
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
8 មីនា 2018
 • Alpha (3D) (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Jens Hultén
  Alpha (3D)
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • A Wrinkle In Time (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Storm Reid, Zach Galifianakis, Chris Pine
  A Wrinkle In Time
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 មីនា 2018
 • Pacific Rim: Uprising (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Jing Tian, Rinko Kikuchi, Charlie Day
  Pacific Rim: Uprising
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 មេសា 2018
 • A Quiet Place (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds
  A Quiet Place
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មេសា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 មេសា 2018
 • Magic Camp (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Adam DeVine, Jeffrey Tambor, Gillian Jacobs, Cole Sand
  Magic Camp
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 មេសា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 មេសា 2018
 • The New Mutants (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, Alice Braga
  The New Mutants
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 មេសា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
3 ឧសភា 2018
 • Avengers: Infinity War (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch
  Avengers: Infinity War
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 ឧសភា 2018
 • Slender Man (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso
  Slender Man
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 ឧសភា 2018
 • Solo: A Star Wars Story (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Solo: A Star Wars Story
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
31 ឧសភា 2018
 • Deadpool 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Leslie Uggams
  Deadpool 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 មិថុនា 2018
 • Jurassic World: Fallen Kingdom (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda
  Jurassic World: Fallen Kingdom
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 មិថុនា 2018
 • The Incredibles 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: NA
  The Incredibles 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 កក្កដា 2018
 • Ant-Man And The Wasp (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / វីរជន
  តារាសម្តែង: Paul Rudd, Evangeline Lilly
  Ant-Man And The Wasp
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / វីរជន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 កក្កដា 2018
13 កក្កដា 2018
 • Skyscraper (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller, Pablo Schreiber, Byron Mann
  Skyscraper
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 សីហា 2018
 • The Equalizer 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  The Equalizer 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Predator (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Jacob Tremblay, Thomas Jane
  Predator
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
9 សីហា 2018
 • Barbie (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  Barbie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 សីហា 2018
 • Cadaver (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Cadaver
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 កញ្ញា 2018
 • Goosebumps: Horrorland (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: NA
  Goosebumps: Horrorland
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 កញ្ញា 2018
 • Robin Hood: Origins (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Taron Egerton, Eve Hewson, Jamie Dornan, Jamie Foxx
  Robin Hood: Origins
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 កញ្ញា 2018
 • The Kid Who Would Be King (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Louis Serkis, Tom Taylor, Dean Chaumoo, Rhianna Doris, Angus Imrie, Patrick Stewart, Rebecca Ferguson
  The Kid Who Would Be King
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 តុលា 2018
 • Venom (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Venom
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 តុលា 2018
 • Johnny English 3 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: NA
  Johnny English 3
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 តុលា 2018
 • Bad Times At The El Royale (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Chris Hemsworth, Jeff Bridges
  Bad Times At The El Royale
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 តុលា 2018
 • The Girl In The Spider's Web (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  The Girl In The Spider's Web
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 តុលា 2018
 • Overlord (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: NA
  Overlord
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 វិច្ឆិកា 2018
 • X-Men: Dark Phoenix (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, Jessica Chastain
  X-Men: Dark Phoenix
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 វិច្ឆិកា 2018
 • The Grinch (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Benedict Cumberbatch
  The Grinch
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Holmes And Watson (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: NA
  Holmes And Watson
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 វិច្ឆិកា 2018
 • Widows (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Viola Davis, Cynthia Erivo, André Holland, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Carrie Coon
  Widows
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 ធ្នូ 2018
 • Animated Spider-Man (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: NA
  Animated Spider-Man
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 ធ្នូ 2018
 • Mortal Engines (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Mortal Engines
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 ធ្នូ 2018
 • Bumblebee (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Bumblebee
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 ធ្នូ 2018
 • Bohemian Rhapsody (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Rami Malek, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton
  Bohemian Rhapsody
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ