10 តុលា 2019
9 តុលា 2019
12 វិច្ឆិកា 2019
25 កញ្ញា 2019
27 កញ្ញា 2019
22 សីហា 2019
 • The Divine Fury (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Park Seo-Joon, Ahn Sung-Ki, Woo Do-Hwan
  The Divine Fury
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Divine Fury (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Park Seo-Joon, Ahn Sung-Ki, Woo Do-Hwan
  The Divine Fury
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 សីហា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 សីហា 2019
 • Trouble (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / កំប្លែង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: Sean Anderson, Pamela Adlon, Lucy Hale, Marissa Winokur
  Trouble
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / កំប្លែង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Angel Has Fallen (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Gerard Butler, Morgan Freeman, Tim Blake Nelson, Jada Pinkett-Smith, Lance Reddick, Piper Perabo, Nick Nolte
  Angel Has Fallen
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
26 សីហា 2019
 • Prey (Dutch, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Sophie van Winden, Julian Looman, Mark Frost, Victor Löw
  Prey
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 សីហា 2019
  ភាសា: Dutch
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 សីហា 2019
 • Looking Up (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  មនោសញ្ជោតនា / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: Deng Chao, Bai Yu, Ren Suxi, Wang Xi, Sun Xilun
  Looking Up
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 សីហា 2019
30 សីហា 2019
 • សួស្តី, ស្នេហា, លាហើយ (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Kathryn Bernardo, Alden Richards, Maymay Entrata
  សួស្តី, ស្នេហា, លាហើយ
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:30 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Abigail (Russian, ភាសាអង់គ្លេស)
  ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Tinatin Dalakishvili, Gleb Bochkov, Rinal Mukhametov, Eddie Marsan, Artyom Tkachenko, Ravshana Kurkova
  Abigail
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:30 សីហា 2019
  ភាសា: Russian
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 កញ្ញា 2019
 • Exit (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Cho Jung-Seok, Yoona, Go Doo-Shim, Park In-Hwan
  Exit
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 កញ្ញា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
 • Exit (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Cho Jung-Seok, Yoona, Go Doo-Shim, Park In-Hwan
  Exit
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
3 កញ្ញា 2019
 • Bodies At Rest (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Nick Cheung, Richie Ren, Zi Yang, Clara Lee, Feng Jia Yi
  Bodies At Rest
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 កញ្ញា 2019
 • The Current War (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tom Holland
  The Current War
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 កញ្ញា 2019
 • It: Chapter Two (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean
  It: Chapter Two
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
9 កញ្ញា 2019
 • Metamorphosis (ភាសាខ្មែរ, NA)
  រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  Metamorphosis
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 កញ្ញា 2019
 • Love At Second Sight (French, NA)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche
  Love At Second Sight
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 កញ្ញា 2019
  ភាសា: French
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 កញ្ញា 2019
 • Abominable (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tsai Chin
  Abominable
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 កញ្ញា 2019
 • The Rookies (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Darren Wang, Sandrine Pinna, Milla Jovovich, Xu Weizhou
  The Rookies
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Kuntilanak 2 (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Sandrinna Michelle, Andryan Bima, Ali Fikry, Adlu Fahrezy, Ciara Nadine Brosnan
  Kuntilanak 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 កញ្ញា 2019
 • Playmobil: The Movie (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Anya Taylor-Joy, Gabriel Bateman, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Meghan Trainor, Adam Lambert
  Playmobil: The Movie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
16 កញ្ញា 2019
 • Death Whisper (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Amanda Rawles, Angga Aldi Yunanda, Arya Vasco, Naomi Paulinda, Teuku Ryzki
  Death Whisper
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 កញ្ញា 2019
 • Jade Dynasty (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាអង់គ្លេស)
  ស្រមើស្រមៃ / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Li Qin, Tang Yixin, Meng Meiqi
  Jade Dynasty
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 កញ្ញា 2019
 • Ad Astra (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Brad Pitt, Ruth Negga, Jamie Kennedy, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones
  Ad Astra
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Prey (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Byron Bishop, Sahajak Boonthanakit, Nophand Boonyai
  The Prey
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
20 កញ្ញា 2019
 • Rambo: Last Blood (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Sylvester Stallone, Adriana Barraza, Paz Vega, Yvette Monreal
  Rambo: Last Blood
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Can You Keep A Secret (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Judah Friedlander, Laverne Cox
  Can You Keep A Secret
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 កញ្ញា 2019
 • Walk With Me (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Michelle Wai, Alex Lam, Anna Ng, Richard Ng, Emily Kwan
  Walk With Me
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Between Maybes (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Julia Barretto, Gerald Anderson, Yayo Aguila
  Between Maybes
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 កញ្ញា 2019
 • Parasite (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Song Kang-ho, Lee Sun-Kyun, Jo Yeo-jeong, Choi Woo-Shik, Park So-Dam
  Parasite
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 កញ្ញា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 កញ្ញា 2019
 • The Hunt (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Justin Hartley, Glenn Howerton, Ike Barinholtz, Emma Roberts, Betty Gilpin
  The Hunt
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Bangkok Dark Tales (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Napat Banchongchitpaisal, Nachjaree Horvejkul, Thananya Manthawee
  Bangkok Dark Tales
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 កញ្ញា 2019
2 តុលា 2019
 • The Best Summer (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាអង់គ្លេស)
  ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  The Best Summer
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
3 តុលា 2019
4 តុលា 2019
 • Joker (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy
  Joker
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 តុលា 2019
 • Hellhole (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  Hellhole
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
9 តុលា 2019
 • Dua Garis Biru (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា / យុវវ័យ
  តារាសម្តែង: Angga Aldi Yunanda, Adhisty Zara, Lulu Tobing, Cut Mini Theo, Dwi Sasono
  Dua Garis Biru
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា / យុវវ័យ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 តុលា 2019
 • លោកឪពុក (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  លោកឪពុក
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Chinese Pilot (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Zhang Hanyu, Du Jiang, Yuan Quan
  The Chinese Pilot
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 តុលា 2019
 • Hello World (Japanese, ភាសាអង់គ្លេស)
  គំនូរជីវចល / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Takumi Kitamura, Tori Matsuzaka, Minami Hamabe
  Hello World
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 តុលា 2019
  ភាសា: Japanese
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 តុលា 2019
 • Patients Of A Saint (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Patients Of A Saint
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 តុលា 2019
 • The Beast (Korean, NA)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  The Beast
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 តុលា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 តុលា 2019
 • Maleficent: Mistress Of Evil (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Angelina Jolie, Elle Fanning, Ed Skrein, Sam Riley, Harris Dickinson, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville, Chiwetel Ejiofor, Michelle Pfeiffer
  Maleficent: Mistress Of Evil
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 តុលា 2019
 • Buoyancy (Thai, ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  Buoyancy
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 តុលា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 តុលា 2019
23 តុលា 2019
 • Zombieland 2: Double Tap (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin
  Zombieland 2: Double Tap
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 តុលា 2019
 • The Addams Family (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler, Allison Janney
  The Addams Family
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 តុលា 2019
 • Countdown (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  Countdown
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 តុលា 2019
 • The Woman In The Window (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Brian Tyree Henry, Anthony Mackie
  The Woman In The Window
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 តុលា 2019
 • Black And Blue (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Naomie Harris, Tyrese Gibson, Reid Scott, Frank Grillo
  Black And Blue
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 វិច្ឆិកា 2019
 • Paradise Hills (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Emma Roberts, Awkwafina, Danielle Macdonald, Jeremy Irvine, Arnaud Valois
  Paradise Hills
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 វិច្ឆិកា 2019
 • Terminator: Dark Fate (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, Natalia Reyes, Diego Boneta
  Terminator: Dark Fate
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 វិច្ឆិកា 2019
 • Ghost Writer (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Tatjana Saphira, Ge Pamungkas, Deva Mahenra, Ernest Prakasa
  Ghost Writer
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 វិច្ឆិកា 2019
 • Midway (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore, Patrick Wilson, Ed Skrein
  Midway
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 វិច្ឆិកា 2019
 • Ford v Ferrari (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas
  Ford v Ferrari
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Last Christmas (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson, Michelle Yeoh
  Last Christmas
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 វិច្ឆិកា 2019
 • Charlie's Angels (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Djimon Hounsou
  Charlie's Angels
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 វិច្ឆិកា 2019
 • Binding Souls (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Kara Hui, Carlos Chan, Angie Shum, Yuen Cheung Yan, Tsao Yu Ning, Xiao Xun
  Binding Souls
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 វិច្ឆិកា 2019
 • Frozen 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad
  Frozen 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 វិច្ឆិកា 2019
 • Knives Out (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Daniel Craig, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Michael Shannon, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson
  Knives Out
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 វិច្ឆិកា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 ធ្នូ 2019
 • Jumanji: The Next Level (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Awkwafina, Danny DeVito, Nick Jonas, Danny Glover
  Jumanji: The Next Level
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ធ្នូ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 ធ្នូ 2019
 • Star Wars: The Rise Of Skywalker (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson
  Star Wars: The Rise Of Skywalker
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 ធ្នូ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 ធ្នូ 2019
 • Spies In Disguise (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Karen Gillan, DJ Khaled
  Spies In Disguise
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 ធ្នូ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ