13 ធ្នូ 2018
16 វិច្ឆិកា 2018
20 កក្កដា 2018
27 កក្កដា 2018
3 ឧសភា 2018
4 ឧសភា 2018
10 ឧសភា 2018
 • Gonjiam: Haunted Asylum (Korean, ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Wi Ha-Joon, Park Ji-Hyun, Oh Ah-Yeon, Mun Ye-Won, Park Sung-Hun
  Gonjiam: Haunted Asylum
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ឧសភា 2018
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • ផ្លូវ​មរណៈ (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Chea Sovannorea, Phin Sodalis
  ផ្លូវ​មរណៈ
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 ឧសភា 2018
 • Love, Simon (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg Jr.
  Love, Simon
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NC15
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 ឧសភា 2018
 • Deadpool 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Leslie Uggams
  Deadpool 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
18 ឧសភា 2018
 • បាតដៃខ្មៅ (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  បាតដៃខ្មៅ
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 ឧសភា 2018
31 ឧសភា 2018
 • Adrift (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Shailene Woodley, Sam Claflin
  Adrift
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • ចិញ្ចៀនខ្មោច (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  ចិញ្ចៀនខ្មោច
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 មិថុនា 2018
 • Khun Pan 2 (ភាសាខ្មែរ, Thai)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Ananda Everingham, Wanchana Sawatdee, Arak Amornsupasiri, Arpa Pawilai
  Khun Pan 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: Thai
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 មិថុនា 2018
 • Jurassic World: Fallen Kingdom (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda
  Jurassic World: Fallen Kingdom
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
8 មិថុនា 2018
 • Ocean's 8 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter
  Ocean's 8
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 មិថុនា 2018
 • The Incredibles 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah Vowell, Huck Milner, Samuel L. Jackson
  The Incredibles 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
15 មិថុនា 2018
 • Tag (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Ed Helms, Jeremy Renner, Hannibal Buress
  Tag
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 មិថុនា 2018
 • Sicario: Day Of The Soldado (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Benicio del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Jeffrey Donovan
  Sicario: Day Of The Soldado
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 កក្កដា 2018
 • The First Purge (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Y'Lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade
  The First Purge
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 កក្កដា 2018
13 កក្កដា 2018
19 កក្កដា 2018
 • The Equalizer 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Denzel Washington, Ashton Sanders, Denzel Washington
  The Equalizer 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 កក្កដា 2018
 • Mamma Mia: Here We Go Again (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Meryl Streep, Lily James, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Jeremy Irvine, Colin Firth, Julie Walters, Cher
  Mamma Mia: Here We Go Again
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 កក្កដា 2018
 • Mission: Impossible Fallout (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Sean Harris, Henry Cavill
  Mission: Impossible Fallout
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Teen Titans Go! To The Movies (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Scott Menville, Greg Cipes, Khary Payton
  Teen Titans Go! To The Movies
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 សីហា 2018
 • The Darkest Minds (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Patrick Gibson
  The Darkest Minds
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 សីហា 2018
 • The Meg (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Jason Statham, Jessica McNamee, Li Bingbing
  The Meg
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
16 សីហា 2018
 • Alpha (3D) (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Jens Hultén
  Alpha (3D)
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
17 សីហា 2018
 • Crazy Rich Asians (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Michelle Yeoh
  Crazy Rich Asians
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 សីហា 2018
 • Slender Man (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso
  Slender Man
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 កញ្ញា 2018
 • The Nun (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Charlotte Hope
  The Nun
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 កញ្ញា 2018
 • The Predator (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Jacob Tremblay, Thomas Jane
  The Predator
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 កញ្ញា 2018
 • Scarface (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  Scarface
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The House With A Clock In Its Walls (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro, Colleen Camp
  The House With A Clock In Its Walls
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 កញ្ញា 2018
 • Night School (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Taran Killam
  Night School
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Smallfoot (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)

  តារាសម្តែង: Channing Tatum, James Corden, Zendaya
  Smallfoot
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង:
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 តុលា 2018
 • Venom (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott
  Venom
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 តុលា 2018
 • A Star Is Born (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott
  A Star Is Born
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 តុលា 2018
 • Johnny English Strikes Again (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Ben Miller
  Johnny English Strikes Again
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 តុលា 2018
 • Bad Times At The El Royale (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Chris Hemsworth, Jeff Bridges
  Bad Times At The El Royale
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 តុលា 2018
 • Goosebumps: Horrorland (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: NA
  Goosebumps: Horrorland
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 តុលា 2018
 • Mowgli (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Rohan Chand, Andy Serkis, Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Tom Hollander, Cate Blanchett, Naomie Harris, Matthew Rhys, Freida Pinto, Jack Reynor, Peter Mullan, Eddie Marsan
  Mowgli
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Halloween (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Halloween
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 តុលា 2018
 • Overlord (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Jovan Adepo, Jacob Anderson, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker
  Overlord
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 វិច្ឆិកា 2018
 • Bohemian Rhapsody (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Rami Malek, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton
  Bohemian Rhapsody
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 វិច្ឆិកា 2018
9 វិច្ឆិកា 2018
 • The Girl In The Spider's Web (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Claes Bang
  The Girl In The Spider's Web
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 វិច្ឆិកា 2018
 • Widows (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Viola Davis, Cynthia Erivo, André Holland, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Carrie Coon
  Widows
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
16 វិច្ឆិកា 2018
 • Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Zoe Kravitz
  Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 វិច្ឆិកា 2018
 • Creed 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  តារាសម្តែង: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren
  Creed 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Robin Hood (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Taron Egerton, Eve Hewson, Jamie Dornan, Jamie Foxx
  Robin Hood
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 ធ្នូ 2018
14 ធ្នូ 2018
20 ធ្នូ 2018
 • Alita: Battle Angel (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley, Keean Johnson
  Alita: Battle Angel
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Bumblebee (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Bumblebee
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 ធ្នូ 2018
 • Aquaman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Aquaman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 ធ្នូ 2018
 • Holmes And Watson (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: NA
  Holmes And Watson
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ