25 ធ្នូ 2018
10 ធ្នូ 2018
27 ធ្នូ 2018
22 វិច្ឆិកា 2018
21 ធ្នូ 2018
19 តុលា 2018
 • First Man (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Ryan Gosling, Claire Foy, Corey Stoll, Kyle Chandler
  First Man
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
 • Halloween (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak
  Halloween
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: R18
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
22 តុលា 2018
 • 23:59 The Haunting Hour (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Mark Lee, Wang Lei, Noah Yap
  23:59 The Haunting Hour
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 តុលា 2018
26 តុលា 2018
 • Hunter Killer (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini
  Hunter Killer
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 តុលា 2018
1 វិច្ឆិកា 2018
 • Bohemian Rhapsody (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Rami Malek, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton
  Bohemian Rhapsody
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Nutcracker And The Four Realms (ភាសាអង់គ្លេស, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Keira Knightley, Morgan Freeman, Mackenzie Foy
  The Nutcracker And The Four Realms
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 វិច្ឆិកា 2018
9 វិច្ឆិកា 2018
 • Overlord (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jovan Adepo, Jacob Anderson, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker
  Overlord
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Girl In The Spider's Web (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Claes Bang
  The Girl In The Spider's Web
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
12 វិច្ឆិកា 2018
 • Zombiepura (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Alaric Tay, Benjamin Heng
  Zombiepura
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
16 វិច្ឆិកា 2018
21 វិច្ឆិកា 2018
 • Robin Hood (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Taron Egerton, Eve Hewson, Jamie Dornan, Jamie Foxx
  Robin Hood
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Creed 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  តារាសម្តែង: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren
  Creed 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Khun Pan 2 (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Ananda Everingham, Wanchana Sawatdee, Arak Amornsupasiri, Arpa Pawilai
  Khun Pan 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 វិច្ឆិកា 2018
 • Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch, Gal Gadot
  Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
26 វិច្ឆិកា 2018
 • Malicious (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Josh Stewart, Bojana Novakovic, Melissa Bolona, Delroy Lindo
  Malicious
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 វិច្ឆិកា 2018
 • Colourful (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  Colourful
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
3 ធ្នូ 2018
 • Rampant (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Hyun Bin, Jang Dong-gun, Jo Woo-Jin, Kim Eui-Sung
  Rampant
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 ធ្នូ 2018
 • Master Z: Ip Man Legacy (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ក្បាច់គុណ
  តារាសម្តែង: Mark Chao, Zhang Jin, Dave Bautista, Tony Jaa, Michelle Yeoh
  Master Z: Ip Man Legacy
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ក្បាច់គុណ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Mortal Engines (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae
  Mortal Engines
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
10 ធ្នូ 2018
 • The Tag-Along: Devil Fish (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Vivian Hsu, Jen Shuo Cheng
  The Tag-Along: Devil Fish
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 ធ្នូ 2018
20 ធ្នូ 2018
21 ធ្នូ 2018
 • Aquaman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe
  Aquaman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 ធ្នូ 2018
 • Bumblebee (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker
  Bumblebee
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 ធ្នូ 2018
 • Holmes And Watson (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Will Ferrell, John C. Reilly, Lauren Lapkus, Rob Brydon
  Holmes And Watson
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ