26 កញ្ញា 2019
24 មករា 2019
18 មករា 2019
13 ធ្នូ 2018
14 ធ្នូ 2018
 • Nakee 2 (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Urassaya Sperbund, Nadech Kugimiya, Natapohn Tameeruks, Phupoom Pongpanu
  Nakee 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
17 ធ្នូ 2018
20 ធ្នូ 2018
 • Khun Pan 2 (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Ananda Everingham, Wanchana Sawatdee, Arak Amornsupasiri, Arpa Pawilai
  Khun Pan 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: R18
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 ធ្នូ 2018
 • Sesat (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Laura Theux, Rebecca Klopper, Vonny Cornellya
  Sesat
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Aquaman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe
  Aquaman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
25 ធ្នូ 2018
 • Bumblebee (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker
  Bumblebee
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Mary Poppins Returns (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth, Angela Lansbury, Dick Van Dyke, Meryl Streep
  Mary Poppins Returns
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
31 ធ្នូ 2018
 • Krut: The Himmaphan Warriors (Thai, NA)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Rong Kaomoonkadee, Nadech Kugimiya
  Krut: The Himmaphan Warriors
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 ធ្នូ 2018
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Rope Curse (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Kimi Hsia, Jason Tsou, Chen Bor Jeng, Sun Ke-Fang
  The Rope Curse
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 មករា 2019
 • Escape Room (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Logan Miller, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Tyler Labine
  Escape Room
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មករា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 មករា 2019
 • Silam (Indonesian, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Zidane Khalid, Surya Saputra, Wulan Guritno
  Silam
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 មករា 2019
  ភាសា: Indonesian
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 មករា 2019
 • The Wrath (Korean, NA)
  រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Seo Young-Hee, Son Na-Eun, Lee Tae-Ri, Park Min-Ji
  The Wrath
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 មករា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 មករា 2019
 • Glass (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson
  Glass
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 មករា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Master Z: The Ip Man Legacy (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ក្បាច់គុណ
  តារាសម្តែង: Zhang Jin, Dave Bautista, Tony Jaa, Michelle Yeoh, Liu Yan
  Master Z: The Ip Man Legacy
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 មករា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ក្បាច់គុណ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 មករា 2019
 • Mia And The White Lion (ភាសាអង់គ្លេស / French, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Melanie Laurent, Ryan Mac Lennan, Langley Kirkwood, Daniah De Villiers
  Mia And The White Lion
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 មករា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស / French
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 មករា 2019
 • Homestay (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: James Teeradon Supapunpinyo, Cherprang Areekul, Nopachai Jayanama, Suquan Bulakool
  Homestay
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 មករា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 មករា 2019
 • Miss Bala (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Ismael Cruz Córdova
  Miss Bala
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 មករា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Kid Who Would Be King (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Louis Serkis, Tom Taylor, Dean Chaumoo, Rhianna Doris, Angus Imrie, Patrick Stewart, Rebecca Ferguson
  The Kid Who Would Be King
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 មករា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
31 មករា 2019
 • Unstoppable (Korean, NA)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Ma Dong-Seok, Song Ji-Hyo, Kim Sung-Oh, Kim Min-Jae, Park Ji-Hwan, Bae Noo-Ri
  Unstoppable
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 មករា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Okko's Inn (Japanese, NA)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Seiran Kobayashi, Nana Mizuki, Satsumi Matsuda
  Okko's Inn
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 មករា 2019
  ភាសា: Japanese
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 កុម្ភះ 2019
11 កុម្ភះ 2019
 • The Prodigy (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Peter Mooney
  The Prodigy
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 កុម្ភះ 2019
 • On The Basis Of Sex (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston
  On The Basis Of Sex
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Minuscule: Mandibles From Far Away (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: NA
  Minuscule: Mandibles From Far Away
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 កុម្ភះ 2019
21 មីនា 2019
 • Friend Zone (Thai, ភាសាអង់គ្លេស)
  កំប្លែង / ស្នេហា / យុវវ័យ
  តារាសម្តែង: Naphat Siangsomboon, Pimchanok Luevisadpaibul
  Friend Zone
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 មីនា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា / យុវវ័យ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 មីនា 2019
 • Hit And Run (Korean, NA)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: NA
  Hit And Run
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មីនា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 មេសា 2019
 • Young Love (ភាសាខ្មែរ, NA)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  Young Love
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 មេសា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 មេសា 2019
 • Breakthrough (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  Breakthrough
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 មេសា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 ឧសភា 2019
 • The Intruder (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  The Intruder
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 ឧសភា 2019
 • Ad Astra (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  Ad Astra
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 ឧសភា 2019
 • Brightburn (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  Brightburn
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 មិថុនា 2019
 • X-Men: Dark Phoenix (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, Jessica Chastain
  X-Men: Dark Phoenix
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 មិថុនា 2019
 • Untitled 'Men in Black' Spin Off (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Untitled 'Men in Black' Spin Off
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 មិថុនា 2019
 • The Grudge (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  The Grudge
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 កក្កដា 2019
 • Spider-Man: Far From Home (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វីរជន
  តារាសម្តែង: NA
  Spider-Man: Far From Home
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វីរជន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 កក្កដា 2019
 • Stuber (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, Mira Sorvino
  Stuber
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 សីហា 2019
 • The New Mutants (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, Alice Braga
  The New Mutants
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
15 សីហា 2019
 • The Angry Birds Movie 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: NA
  The Angry Birds Movie 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 សីហា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
26 កញ្ញា 2019
 • Spies In Disguise (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: NA
  Spies In Disguise
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 តុលា 2019
 • Zombieland 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Zombieland 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 តុលា 2019
 • Charlie's Angels (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  Charlie's Angels
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 តុលា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 ធ្នូ 2019
 • Jumanji Sequel (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)

  តារាសម្តែង: NA
  Jumanji Sequel
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ធ្នូ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង:
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 ធ្នូ 2019
 • Masters Of The Universe (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: NA
  Masters Of The Universe
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 ធ្នូ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ