តារាបញ្ចូលសម្លេងដើម ចូលរួមក្នុង "Lion King" ថតថ្មី

ទស្សន៍ទាយអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការឆ្នាំ ២០១៧

ភាពយន្តរន្ធត់ៗ ព្រឺព្រួចដូច "The Bye Bye Man"

មូលហេតុដែល "The Lego Batman Movie" ពិតជាអស្ចារ្យ

គូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមក្នុងរឿងដូចក្នុង "Fifty Shades"

ជួបជាមួយភាពយន្តថ្មីរឿង "Guardians"

"Suicide Squad" វគ្គបន្ត ស្វែងរកអ្នកដឹកនាំថ្មី

ព្រះមហាក្សត្រ យាងសម្ពោធភាពយន្តរបស់ Angelina Jolie

Loading the player...
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
Lion's Roar

តារាណាខ្លះ សម្តែងក្នុងរឿង "The Great Wall"