ស្ងាត់ៗ James Wan បានបង្កើតភាពយន្ដថ្មីក្នុងពិភព "The Conjuring"

ភាពយន្ដនានាដែលសម្ដែងដោយតួ Bella Thorne របស់ "I Still See You"

ភាពយន្ដ "Funan" នឹងបញ្ចាំងនៅមហោស្រពភាពយន្ដជាថ្មី

មានភាពយន្ដពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនប្រាណណាខ្លះដូច "Daddy Issue"

Brie Larson ពីកំពូលវីរនារីក្លាយជាចារនារី

ការស្រមើស្រមៃក្លាយជាការពិតនៅ "Wonder Park"

មកមើលរូបភាពដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះផ្ដិតចេញពី "Captain Marvel"

"The Prey" នឹងបិទកម្មវិធី Cambodia International Film Festival ឆ្នាំ 2019

Loading the player...
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
Lion's Roar

ភាពយន្ដដែលសម្ដែងដោយ

Bella Thorne