6 ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹងពី "Alita: Battle Angel"

Harley Quinn គ្មានវត្តមានក្នុងវគ្គបន្ដរបស់ "Suicide Squad" នោះទេ

ការលងបន្លាច ចាប់ផ្តើមនៅពេល រូបថតខ្មោចមួយក្លាយជា "Viral"

Chris Evans នឹងដើរតួក្នុងភាពយន្តព្រឺព្រួចរបស់ Antoine Fuqua

"Aquaman" អាចនឹងចេញរឿងថ្មីជាលក្ខណៈរន្ធត់ព្រឺព្រួច

ភាពយន្ដតៃវ៉ាន់ "More than Blue" ផលិតលំនាំតាមរឿងកូរ៉េកម្សត់មួយ

"Minuscule" ជាភាពយន្ដរំជើបរំជួលបង្ហាញពីចិត្តស្រឡាញ់របស់ឪពុក

"យប់មិញបងឃើញអូនញញឹម" ទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិ

Loading the player...
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
Lion's Roar

6 ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹងពី "Alita: Battle Angel"