រូបភាព

តួអង្គថ្មីចាស់បង្ហាញខ្លួនក្នុងផុសស្ទ័ររឿង "The Lego Movie 2"

អ្នកសរសេរ: Florey DM


ត្រៀមខ្លួនទស្សនាការត្រលប់មកវិញរបស់ Emmet Brickowski និងក្រុមបងធំក្នុងភាពយន្ដ "The Lego 2: The Second Part"។ ការផ្សព្វផ្សាយភាពយន្ដនេះនៅលើផុសស្ទ័ររបស់ Warner Bros បានបង្ហាញពីតួអង្គរបស់រឿងមានទាំងតួចាស់ និងថ្មីដែលនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងវគ្គបន្ដរបស់រឿង "The Lego Movie" កាលពីឆ្នាំ 2014 ហើយភាពយន្ដបន្ដនេះអ្នកនឹងឃើញ Emma ធ្វើដំណើរនៅលើកាឡាក់ស៊ីដើម្បីស្វែងរកមិត្តស្រីរបស់គេ Lucy និងមិត្តភក្ដិជាច្រើននាក់ទៀតដូចជា Batman, Benny, MetalBeard និង Princess Unikitty ដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតទៅដោយពួកអេលាន។ តោះ មកនាំគ្នាស្គាល់តួអង្គរបស់រឿងសិនទៅមុននឹងភាពយន្ដចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្ដនានានៅខែនេះ។


Stephanie Beatriz ចូលរួមបញ្ចូលសម្លេងជាតួអង្គ General Sweet Mayhem
ដែលជាអេលានចាប់ជំរិតមិត្តភក្ដិរបស់ Emmet ហើយ Emmet ត្រូវជួយពូកគេពីនាង។

Previous 1 2 3 Next 
Cinema Online, 6 កុម្ភះ 2019


ភាពយន្តទាក់ទង:
The Lego Movie 2: The Second Part (08 Feb 2019)
The Lego Ninjago Movie (22 Sep 2017)
The Lego Batman Movie (23 Feb 2017)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង