រូបភាព

Jackie Chan សម្ដែងក្នុងរឿង "The Knight of Shadows: Between Yin and Yang"

អ្នកសរសេរ: Stephen Andre Richard


ភាពយន្ដ "The Knight of Shadows: Between Yin and Yang" និយាយពីសាច់រឿងរបស់អ្នកប្រមាញ់បិសាចដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ឈ្មោះ Pu Songling ដែលសម្ដែងដោយ Jackie Chan។ ដោយមានការជួយពីក្រុមបិសាចចិត្តល្អ Pu ចុះបេសកម្មមួយដើម្បីជួយមនុស្សពីការលុកលុយរបស់ពពួកអមនុស្ស។ កំឡុងពេលចុះបេសកម្មនោះដែរ គាត់បានជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រមាញ់បិសាចម្នាក់ទៀតដែលមិនមែនជាមនុស្សពេញលេញ។ មុនពេលទៅទស្សនាដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ខ្សែភាពយន្ដដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះ ចូរមើលរូបភាពឈុតឆាករបស់រឿងត្រួសៗខាងក្រោមសិន។


Jackie Chan សម្ដែងជាតួអ្នកប្រមាញ់បិសាចដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះ
Pu Songling


Elane Zhong ដើរតួជា Nie Xiaoqian


Ethan Juan ដែលអ្នកឃើញនេះជាតួអង្គ Ning Cai Cheng

Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 30 មករា 2019


ភាពយន្តទាក់ទង:
The Knight Of Shadows: Between Yin And Yang (Mandarin) (05 Feb 2019)
The Knight Of Shadows: Between Yin And Yang (Khmer) (05 Feb 2019)

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង