រូបភាព

លុកលុយពិភពអាថ៍កំបាំងក្នុងរឿង "How to Train Your Dragon" វគ្គ 3

អ្នកសរសេរ: Florey DM


កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុន វគ្គទី 3 ក៏ជាវគ្គបញ្ចប់នៃរឿង "How to Train Your Dragon" ត្រូវបានបង្ហើបថានឹងមាននាគថ្មីមួយចូលរួមជាមួយ Hiccup និង Toothless the Night Fury។ តើការរកឃើញ Light Fury អាចនឹងជ្រៀតជ្រែកមិត្តភាពរបស់ Hiccup និង Toothless ឬទេ? មុនពេលដែលយើងដឹងចម្លើយពីការទស្សនាក្នុងរោងភាពយន្ដ ដំបូងគួរតែមកមើលរូបភាពខ្លះៗរបស់រឿង "How to Train Your Dragon: The Hidden World"។


Light Fury ជួបជាមួយ Night Fury។


តាំងពីក្លាយខ្លួនជាមេភូមិនៃ Berk, Hiccup
តែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការកាពារភូមិរបស់គេ។


ទាំងអ្នកជិះនាគ និងនាគត្រូវតែអង់អាច។

Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 9 មករា 2019


ភាពយន្តទាក់ទង:
How To Train Your Dragon: The Hidden World (11 Jan 2019)
How To Train Your Dragon 2 (3D) (19 Jun 2014)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង