រូបភាព

លុកលុយពិភពអាថ៍កំបាំងក្នុងរឿង "How to Train Your Dragon" វគ្គ 3

អ្នកសរសេរ: Florey DM


កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុន វគ្គទី 3 ក៏ជាវគ្គបញ្ចប់នៃរឿង "How to Train Your Dragon" ត្រូវបានបង្ហើបថានឹងមាននាគថ្មីមួយចូលរួមជាមួយ Hiccup និង Toothless the Night Fury។ តើការរកឃើញ Light Fury អាចនឹងជ្រៀតជ្រែកមិត្តភាពរបស់ Hiccup និង Toothless ឬទេ? មុនពេលដែលយើងដឹងចម្លើយពីការទស្សនាក្នុងរោងភាពយន្ដ ដំបូងគួរតែមកមើលរូបភាពខ្លះៗរបស់រឿង "How to Train Your Dragon: The Hidden World"។


Hiccup និង Toothless កំពុងតែសហការគ្នា។


តើ Toothless កំពុងតែសម្លឹងមើលអ្វី ខណះពេលដែល Hiccup
កំពុងតែនិយាយគ្នាជាមួយ Astrid?


ជួបជាមួយនាគថ្មីមួយដែលជា Light Fury ដ៏ស្រស់ស្អាត។

Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 9 មករា 2019


ភាពយន្តទាក់ទង:
How To Train Your Dragon: The Hidden World (11 Jan 2019)
How To Train Your Dragon 2 (3D) (19 Jun 2014)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង