រូបភាព

ទស្សនាភាពយន្តបែបព្រឺព្រួចភ័យខ្លាច "Down A Dark Hall"

អ្នកសរសេរ: Stephen Andre Richard


ជីវិតជាសិស្សពិតជាលំបាក ហើយវាកាន់តែលំបាកសម្រាប់សិស្សរៀននៅសាលាដែលតម្រូវឲ្យពួកគេរស់នៅជុំគ្នា។ ប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សនៃសាលា Blackwood Boarding School ដ៏អាថ៌កំបាំងនេះ ជីវិតគឺពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំង។ Kit Gordy គឺជាសិស្សថ្មីនៅសាលាដ៏ពិសេសមួយនេះ ដែលមានតែសិស្សបួននាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនាង។ នៅទីនោះ នាងមិនត្រឹមតែជួបថាមពលងងឹតរបស់នាយិកាសាលានោះទេ ប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយសមត្ថភាពពិសេសខុសពីធម្មតារបស់នាងផងដែរ។ ពឹងផ្អែកទៅលើប្រលោមលោករបស់ Lois Duncan ដែលមានចំណងជើងដូចគ្នា ភាពយន្ត "Down A Dark Hall" នឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងខែមីនានេះហើយ។


ក្មេងស្រីទាំងនេះនឹងដឹងថាជីវិតជាសិស្សនៅ Blackwood Boarding School
មិនមែនងាយស្រួលឡើយ។


នេះគឺដោយសារសាលារៀនមួយនេះកំពុងលាក់ការសម្ងាត់ដ៏ងងឹតមួយ។


Katherine "Kit" Gordy សម្តែងដោយ AnnaSophia Robb
ដែលកំពុងមានអារម្មណ៏ដឹងពីភាពងងឹតនៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះ។

Previous 1 2 3 4 Next 
Cinema Online, 26 កុម្ភះ 2019


ភាពយន្តទាក់ទង:
Down A Dark Hall (25 Mar 2019)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង