រូបភាព

ក្មេងៗត្រូវប្រយ័ត្ននឹង "The Curse of La Llorona" ណា៎!

អ្នកសរសេរ: Florey DM


James Wan ស្ងាត់ៗផលិតភាពយន្ដរឿង "The Curse of La Llorona" ដែលជាសាច់រឿងទី 6 ក្នុងស៊េរ៊ីរឿង "The Conjuring" ។ គេមានការរំពឹងទុកជាច្រើនទៅលើភាពយន្ដមួយនេះដែលទាក់ទងទៅនឹងមា្ដយមួយរូបដែលព្យាយាមការពារកូនទាំងពីររបស់គាត់ពីការចាប់យកទៅដោយ the Weeping Woman។ ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពភ័យរន្ធត់ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រក់ទឹកភ្នែកក្នុងរោងភាពយន្ដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។


មកដល់ហើយ....


ប្រយ័ត្នណាពីព្រោះនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់


Father Perez (Tony Amendola)
តួអង្គដែលផ្សាភ្ជាប់ភាពយន្ដនេះទៅកាន់សេរ៊ីភាពយន្តរបស់លោក
James Wan រឿង "The Conjuring"

Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 13 មេសា 2019


ភាពយន្តទាក់ទង:
The Curse Of La Llorona (19 Apr 2019)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង