រូបភាព

ជើងចាស់ប្រណាំងឡានចង់ប្រលូកម្ដងទៀតក្នុងរឿង "Pegasus"

អ្នកសរសេរ: Stephen Andre Richard


"Pegasus" និយាយពីរឿងរបស់អតីតជើងឯងប្រណាំងឡាន Zhang Chi ដែលព្យាយាមត្រលប់ចូលទីលានប្រណាំងឡានម្ដងទៀត។ គាត់ចង់យកឈ្នះជើងឯងជំនាន់ថ្មីដោយចូលប្រកួតប្រណាំងឡានម្ដងទៀត។ ប៉ុន្ដែគាត់ហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែពិបាក ដោយសារតែគាត់គ្មានប្រាក់ គ្មានឡាន និងគ្មានអ្នកចាំគាំទ្រនោះទេ។ ភាពយន្ដបែបកំប្លែកនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកដឹកនាំរឿង Han Han និងមានការចូលរួមសម្ដែងដោយ Shen Teng, Winston Chao, Sui He, Johnny Huang និងតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀត ហើយនឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្ដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ខណៈពេលដែលកំពុងតែចាំ មកមើលរូបភាពភាពយន្ដ "Pegasus" សិនទៅ។


Zhang Chi កំពុងតែផ្ចង់មុនការប្រណាំងរបស់គាត់


នេះជាអ្នកប្រណាំងឡានម្នាក់ដែលកំពុងតែផ្ទង់មុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមដែរ


ហាក់បីដូចជាម៉ូតូក៏អាចលឿងដូចឡានដែរ

Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 4 កុម្ភះ 2019


ភាពយន្តទាក់ទង:
Pegasus (Mandarin) (05 Feb 2019)
Pegasus (Khmer) (05 Feb 2019)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង