រូបភាព

ជើងចាស់ប្រណាំងឡានចង់ប្រលូកម្ដងទៀតក្នុងរឿង "Pegasus"

អ្នកសរសេរ: Stephen Andre Richard


"Pegasus" និយាយពីរឿងរបស់អតីតជើងឯងប្រណាំងឡាន Zhang Chi ដែលព្យាយាមត្រលប់ចូលទីលានប្រណាំងឡានម្ដងទៀត។ គាត់ចង់យកឈ្នះជើងឯងជំនាន់ថ្មីដោយចូលប្រកួតប្រណាំងឡានម្ដងទៀត។ ប៉ុន្ដែគាត់ហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែពិបាក ដោយសារតែគាត់គ្មានប្រាក់ គ្មានឡាន និងគ្មានអ្នកចាំគាំទ្រនោះទេ។ ភាពយន្ដបែបកំប្លែកនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកដឹកនាំរឿង Han Han និងមានការចូលរួមសម្ដែងដោយ Shen Teng, Winston Chao, Sui He, Johnny Huang និងតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀត ហើយនឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្ដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ខណៈពេលដែលកំពុងតែចាំ មកមើលរូបភាពភាពយន្ដ "Pegasus" សិនទៅ។


នេះជាទិដ្ឋភាពពីមុនរបស់ជើងឯងប្រណាំងឡាន Zhang Chi (Shen Teng)
ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់


នេះគឺជាអ្នកប្រណាំងឡាន Lin Zhendong (Johnny Huang)


Zhang Chi មានគម្រោងនឹងចូលប្រកួតប្រណាំងម្ដងទៀតជាមួយជើងឯងជំនាន់ថ្មី

Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 4 កុម្ភះ 2019


ភាពយន្តទាក់ទង:
Pegasus (Mandarin) (05 Feb 2019)
Pegasus (Khmer) (05 Feb 2019)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង