រូបភាព

មកស្គាល់តួអង្គណាខ្លះក្នុង "The Hurricane Heist"

អ្នកសរសេរ: Brendan Kwang


នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត "Hurricane Heist" នេះ ក្រុម hacker ដ៏ជំនាញមួយក្រុមបានប្រើប្រាស់ព្យុះហើរីខេនកម្រិត 5 ដើម្បីបង្វែរដាន នូវគម្រោងភ្លន់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ គឺលួចលុយ 600 លានដុល្លារពីអគារទុកទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលមួយ។ Toby Kebbell, Maggie Grace និងតារាជាច្រើនទៀត នឹងបង្ហាញមុខនៅក្នុងរឿងនេះ។ មកស្គាល់តួអង្គទាំងអស់ជាមួយពួកយើង មុននឹងទៅទស្សនា "Hurricane Heist" នៅក្នុងរោងភាពយន្តទាំងអស់គ្នា!


Toby Kebbell សម្តែងជាអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុឈ្មោះ Will អ្នកធ្លាប់ស្គាល់គាត់រួចហើយកាលពីរឿង "Kong: Skull Island" (ខាងលើ) និងជា Liam O'Malley នៅក្នុង "A Monster Calls"


Maggie Grace, សម្តែងជាភ្នាក់ងារផ្នែកកំណប់ឈ្មោះ Casey, នាងមានភាពល្បីល្បាញតាមរយៈតួអង្គ Kim Mills នៅក្នុងកម្រងរឿង "Taken" (ខាងលើ) និងជា Irina នៅក្នុង "The Twilight Saga: Breaking Dawn – ភាគ 1 & 2"


ចាំមុខរបស់ Ryan Kwanten ដែរទេ? (សម្តែងជាអតីតកងកម្លាំងជើងទឹកពាក់ស្មារជាមួយ Will ឈ្មោះថា Breeze) ហើយសម្លេងគាត់ផងដែរ? គាត់ធ្លាប់សម្តែងជា Kludd នៅក្នុង "Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole" (ខាងលើ) និងជា Jamie Ashen ក្នុង "Dead Silence"

Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 4 មីនា 2018


ភាពយន្តទាក់ទង:
The Hurricane Heist (09 Mar 2018)

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង