រូបភាព

Liam Neeson ត្រលប់មកវិញនៅក្នុងរឿង "The Commuter"

អ្នកសរសេរ: Florey DM


Liam Neeson សម្តែងជាតួអង្គ Michael McCauley ជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ធានារ៉ាប់រង នៅក្នុងភាពយន្តវាយតប់នេះ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ គាត់តែងតែធ្វើដំនើរតាមរថភ្លើង រហូតដល់ថ្ងៃមួយ គាត់បានជួបមនុស្សចម្លែកម្នាក់ ដែលបង្ខំឲ្យគាត់ស្វែងរកអត្តសញ្ញាណអ្នកដំនើរអាថ៌កំបាំងនៅលើរថភ្លើងម្នាក់ មុនពេលដល់ចំណត។ ក្រោយមក Michael ដឹងថា គាត់ស្ថិតនៅក្នុងអន្ទាក់ឧក្រិដ្ឋជន ហើយត្រូវដោះស្រាយរឿងក្តីនេះឲ្យទាន់ម៉ោង មុនពេលដែលខ្លួន និង អ្នកដំណើរដទៃធ្លាក់ចូលក្នុងគ្រោះថ្នាក់។ ភាពយន្តនេះក៏មានចូលរួមសម្តែងដោយ Vera Farmiga និង Patrick Wilson តួឯកក្នុងរឿង "The Conjuring"។ "The Commuter" នឹងមានចាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្តចាប់ពីថ្ងៃទី 12 មករានេះតទៅ។


អ្នកដំណើររូបនេះបង្ហាញថាជាអ្នកដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយរូប


តើតួអង្គ Michael McCauley (សម្តែងដោយ Liam Neeson) កំពុងលួចមើលអ្វី?


Joanna (សម្តែងដោយ Vera Farmiga) ក៏ដូចជាជាប់ទាក់ទងក្នុងរឿងក្តីនេះដែរ
Previous 1 2 3 Next 
Cinema Online, 9 មករា 2018


ភាពយន្តទាក់ទង:
The Commuter (12 Jan 2018)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង