រូបភាព

សង្រ្គាមលាយឡំនឹងអភិនិហារនៅក្នុង "Overlord"

អ្នកសរសេរ: Florey DM


"Overlord" គឺជាភាពយន្ដបែបសង្រ្គាមដ៏ចម្លែកមួយដែលខុសពីរាល់ដង ដែលរៀបរាប់អំពីការប្រយុទ្ធរវាងមនុស្សនឹងមនុស្ស ប៉ុន្ដែនៅក្នុងរឿងនេះវិញយើងនឹងបានទស្សនា មនុស្សប្រយុទ្ធជាមួយកម្លាំងពពួកអមនុស្ស ហៅថា Nazi។ ភាពយន្ដនេះទាក់ទងទៅនឹងទាហានលោតឆ័ត្រយោងមួយក្រុមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រូវបំពេញបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយដើម្បីនាំភាពជោគជ័យឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្ត (the Allied)។ ប៉ុន្ដែពួក Nazis បានធ្វើការពិសោធន៍មួយដើម្បីបង្កើតកងទ័ពប្រភេទ Reich ទីបី ដែលជាប្រភេទពពួកអមនុស្ស ដូច្នេះហើយក្រុមទាហានលោតឆ័ត្រយោងរបស់អាមេរិកត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយពពួកនេះនៅក្នុងរឿង "Overlord" នាខែវិច្ឆិកានេះ។


កម្លាំងគឺមិនអាចប៉ាន់ស្មានបាន ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយពពួកអមនុស្សទាំងនេះ


សង្ឃឹមថាអ្វីក៏ដោយដែល Chloe កំពុងតែបាញ់ភ្លើងដាក់នេះចុះចាញ់ទៅចុះ


Pvt. Boyce ទើបតែរកឃើញរបស់ដ៏ចម្លែក និងគួរឲ្យខ្លាចមួយ

Previous 1 2 3 Next 
Cinema Online, 7 វិច្ឆិកា 2018


ភាពយន្តទាក់ទង:
Overlord (09 Nov 2018)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង