រូបភាព

Han Solo មកពីណា នឹងដឹងក្នុង "Solo: A Star Wars Story"

អ្នកសរសេរ: Brendan Kwang


"Solo: A Star Wars Story" នាំយើងទៅជីកកកាយ ពីជីវិតកាលពីនៅក្មេងរបស់ Han Solo ដែលធ្លាប់ធ្វើជាចោរ រត់ជុំវិញចក្រវាឡ និងធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលួចដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននៅក្នុងពិភពហ្គាឡាក់ស៊ី។ ក្រោយមកគេក៏បានជួបដៃគូដ៏ល្អនោះគឺ Chewbacca ដែលពួកគេទាំង២នឹងត្រូវជួបប្រទះកំពូលអ្នកភ្នាល់ដ៏ល្បីមួយរូបគឺ Lando Calrissian។ មុនពេលពួកយើងបានដឹងថាតើ Han Solo អាចក្លាយជាវីរបុរសដោយរបៀបណា ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្តុំស៊េរីរឿង "Star Wars" តោះយើងមកមើលរូបភាព ទាក់ទងនឹងសាច់រឿងបន្ទាប់របស់ "Star Wars" ទាំងអស់គ្នាជាមុនសិន។Previous 1 2 3 4 5 Next 
Cinema Online, 9 ឧសភា 2018


ភាពយន្តទាក់ទង:
Solo: A Star Wars Story (24 May 2018)
Star Wars: The Last Jedi (14 Dec 2017)
Star Wars: The Force Awakens (18 Dec 2015)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង