រូបភាព

ត្រៀមខ្លួនថ្ងៃហាឡូវីនជាមួយ "Goosebumps 2" ហើយឬនៅ?

អ្នកសរសេរ: Florey DM


"Goosebumps 2: Haunted Halloween" គឺជាភាពយន្តវគ្គបន្តនៃភាពយន្តបែបភ័យរន្ធត់លាយកំប្លែង ក្នុងឆ្នាំ 2015 គឺ "Goosebumps"។ លើកនេះពួកយើងនឹងឃើញក្មេងបីនាក់ ជួបជាមួយបញ្ហាដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីបានជួប Slappy the Dummy។ អ្វីៗទាំងអស់ចាប់ផ្តើមក្នុងយប់នៃថ្ងៃបុណ្យហាឡូវីន ក្នុងក្រុងតូចមួយនាឯ Wardenclyffe នៅពេលដែល Sonny (សម្តែងដោយ Jeremy Ray Taylor) និង Sam (សម្តែងដោយ Caleel Harris) បានបញ្ចេញ Slappy (សម្តែងដោយ Avery Lee Jones) ដោយអចេតនា ហើយឥឡូវនេះគាត់គ្រោងនឹងបង្កគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់បុណ្យហាឡូវីនលើកនេះម្តងទៀត។ ក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់ រួមគ្នាជាមួយបងស្រីរបស់ Sonny ដែលមានឈ្មោះថា Sarah (សម្តែងដោយ Madison Iseman) និង R. L. Stine (សម្តែងដោយ Jack Black) ត្រូវព្យាយាមបញ្ឈប់ Slappy។ អូសមើលរូបភាពទាំងឡាយខាងក្រោមដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បុណ្យហាឡូវីនដែលពោរពេញទៅដោយភាពភ័យខ្លាច


ក្មេងៗទាំងអស់គ្នា ស្វាគមន៏មកកាន់បុណ្យហាឡូវីនដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតរបស់ពួកឯង


ជួបជាមួយ Slappy the Dummy


នាំ Slappy ជិះជុំវិញក្រុង?

Previous 1 2 3 Next 
Cinema Online, 10 តុលា 2018


ភាពយន្តទាក់ទង:
Goosebumps 2: Haunted Halloween (12 Oct 2018)
Goosebumps (16 Oct 2015)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង