រូបភាព

ជួប Chris Pratt ក្នុងសាច់រឿងបន្ត "Jurassic World"

អ្នកសរសេរ: Brendan Kwang


សាច់រឿងនៃ "Jurassic World: Fallen Kingdom" នឹងបន្តនៅត្រង់ចំនុចដែលសួនសត្វ Jurassic World ត្រូវបានបិទទ្វារអស់រយៈពេល 4ឆ្នាំ។ ឥឡូវនេះ Owen និង Claire កំពុងស្ថិតក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះសត្វដាយណូស័រ ដែលនៅសេសសល់លើកោះ Isla Nublar បន្ទាប់ពីបានដឹងថាបន្ទុះភ្នំភ្លើងមួយកំពុងឆាបឆេះហើយនេះផ្ទុះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ ពួកយើងនឹងឃើញមុខតួអង្គដដែលៗ ហើយនិងថ្មីខ្លះផងដែរក្នុងភាពយន្តវគ្គបន្តមួយនេះ ដូច្នេះមុនពេលបានជួបពួកគេ ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាពី "Jurassic World: Fallen Kingdom":


Owen (សម្តែងដោយ Chris Pratt) កំពុងពិភាក្សាកិច្ចការសំខាន់ជាមួយ...


ជំនួយការនិងមិត្តភក្តិយូរឆ្នាំរបស់គាត់គឺ Claire
(សម្តែងដោយ Bryce Dallas Howard)


Ian Malcolm (សម្តែងដោយ Jeff Goldblum)
កំពុងធ្វើការប្រកាសពីការរកឃើញនូវអ្វីម៉្យាងសំខាន់។

Previous 1 2 3 4 Next 
Cinema Online, 14 ឧសភា 2018


ភាពយន្តទាក់ទង:
Jurassic World: Fallen Kingdom (07 Jun 2018)
Jurassic World (10 Jun 2015)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង