រូបភាព

ចូលរួមទស្សនាការកើតឡើងនៃ "The Last Jedi"

អ្នកសរសេរ: Farah Hanis


នេះជាកាដូពិសេសសម្រាប់អ្នកគាំទ្រភាពយន្ត "Star Wars" ! ភាពយន្តនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែ ឈុតឆាកវាយប្រហារនិមួយៗនៃភាពយន្តនេះមានភាពស្រស់ស្អាត និងរស់រវើក។ តើមានវីធីអ្វីដែលល្អជាងការចាប់យករូបភាពដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនៃភាពយន្ត "Star Wars: The Last Jedi" ជាងរូបថតដែលមានសកម្មភាពនោះ? នេះជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរឃើញមុននឹងធ្វើការទស្សនាភាពយន្ត។

View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
View post on imgur.com
Cinema Online, 30 វិច្ឆិកា 2017


ភាពយន្តទាក់ទង:
Star Wars: The Last Jedi (14 Dec 2017)
Rogue One: A Star Wars Story (15 Dec 2016)
Star Wars: The Force Awakens (18 Dec 2015)
Solo: A Star Wars Story (24 May 2018)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង