រូបភាព

សើចចុកពោះព្រោះ "Despicable Me 3" មកវិញហើយ!

អ្នកសរសេរ: Nur Iman Syasya


Gru និង គ្រួសារ ត្រឡប់មកវិញជាថ្មីទៀតហើយ ក្នុងរឿង "Despicable Me 3"។ ក្នុងវគ្គនេះ Gru និង Lucy ត្រូវបានបណ្តេញចេញពី "ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងមនុស្សអាក្រក់" ព្រោះពួកគេទាំងពីរ មិនអាចចាប់បុរសអាក្រក់ម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជា Balthazar Bratt បាន។ ក្រោយមក Gru ឮល្ហិចល្ហៀងថា គាត់មានបងប្រុសភ្លោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Dru ហើយដោយសប្បាយផង អរផង ភ័យផង Gru មិនបង្អង់យូរ ក៏នាំគ្រួសារទៅជួបភ្លាម ហើយបងប្រុស ដែលមើលទៅមានជាង ហើយសង្ហាជាងឈ្មោះ Dru នោះ ក៏ជម្រុញឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួន ធ្វើយ៉ាងណាក្លាយទៅជាអ្នកក្លាហានដូចមុនវិញ។ ខណៈពេលនេះដែរ ពួកក្បាលខូច Minions ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ បន្ទាប់ពីពួកគេព្យាយាមធ្វើខ្លួនជា មនុស្សអាក្រក់ឯករាជ្យ ហើយបានដើរចេញពី Gru ព្រោះ Gru ឥឡូវចង់ធ្វើជាមនុស្សធម្មតាសាមញ្ញវិញ។


Previous 1 2 3 4 5 Next 
Cinema Online, 27 មិថុនា 2017


ភាពយន្តទាក់ទង:
Despicable Me 3 (29 Jun 2017)
Minions (14 Jul 2015)
Despicable Me 2 (3D) (04 Jul 2013)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង