រូបភាព

មើលតួអ្គងនៃរឿង "Jumanji: Welcome to the Jungle"

អ្នកសរសេរ: Florey DM


"Jumanji: Welcome to the Jungle" គីជាភាគបន្តនៃភាពយន្តដែលត្រូវបានគេផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ដែលសម្តែងដោយ Robin Williams។ ភាពយន្ត "Jumanji" នឹងត្រូវបានចូលរួមសម្តែងដោយ Dwayne Johnson ដែលគាត់ក៏នឹងធ្វើការដឹកនាំជាមួយនឹងតារាសម្តែងដទៃទៀត ដែលមានដូចជា Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas និង Karen Gillan ដោយពួកគេក៏នឹងធ្វើការសម្តែងក្នុងភាពយន្តមួយនេះដែរ។ តួអង្គទាំងបួន (ដោយដក Jonas ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកបញ្ជា) នឹងត្រូវដើរជាតួជាក្មេងបួននាក់នៅក្នុងហ្គេម ដែលត្រូវបានស្រូបចូលទៅហ្គេមបន្ទះក្តារ Jumanji និង ត្រូវស្វែងរកផ្លូវដោយខ្លួនឯងដើម្បីចាកចេញពីទីនោះ។ ភាពយន្តនេះនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យ ណូអែល នៅឯប្រទេសដទៃ ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ភាពយន្តនេះនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី ២១ ធ្នូ នេះហើយ។


Dwayne "The Rock" Johnson សម្តែងជាតុក្កតាដែលត្រូវបានបញ្ជារដោយ Spencer
ដែលជាអ្នកបុរេវិទូ ដែលត្រូវបានស្គាល់ជា Dr. Smolder Bravestone.Martha អាចមិនមែនជាអត្តពលិករ ប៉ុន្តែតុក្កតាតំនាងរបស់គាត់ ដែលមានឈ្មោះថា Ruby Roundhouse
(សម្តែងដោយ Karen Gillan) គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏មហិមារនៃមនុស្សក្នុងអាម៉ាហ្សូនJock Fridge ខកចិត្តនៃពេលដែលតុក្កតាតំណាងគាត់មិនមានលក្ខណៈជា អ្នកសិក្សាពីសួនសត្វ និង
មិនមែនជាអ្នកជំនាញកាន់អាវុធ ដែលត្រូវបានគេហៅថា Franklin "Moose" Finbar (សម្តែងដោយ Kevin Hart).
Previous 1 2 Next 
Cinema Online, 2 ធ្នូ 2017


ភាពយន្តទាក់ទង:
Jumanji: Welcome To The Jungle (21 Dec 2017)

Jwplayer article page COKH

អ្នកអាចចូលចិត្ត:
To read this article in English, click HERE.

តំណរទាក់ទង:

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង