ព័ត៌មាន

ភាពយន្តខ្មែរពីររឿង នឹងចាក់បញ្ចាំងនៅហុងកុង

Prime Cineplex ផ្តល់ជូនការចាក់បញ្ចាំងសប្បុសធម៌

ញាក់សាច់ពេល "Logan" បញ្ចាំងដោយបច្ចេកវិទ្យា 4DX

CIFF ២០១៧ រកឃើញជ័យលាភីពានរង្វាន់ទេពកោសល្យ

មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ 
ម៉ោងបញ្ចាំង